ویترین

!مراقب باشید،شاید اجناس خیلی قیمتی نباشند امابرای بعضی ها ارزشمندند.لطفاَ دست نزنید

ویترین

!مراقب باشید،شاید اجناس خیلی قیمتی نباشند امابرای بعضی ها ارزشمندند.لطفاَ دست نزنید

ویترین

محلی برای نوشتار های بیخودی از سر دلتنگی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۶
فروردين
۹۳

        رفیق من ،گل من ،عمر من ،امید من

                                             هزار سال رفاقت چه ماجرایی داشت!

           سوار عمر پیاده ، من جوان بر اسب

                                             ولی سوار تو بودن چه ماجرایی داشتیه روز احساس کردم بعضیا تو رفاقتشون فقط سواری میگیرن.دنبال منفعتن.

                                                                              بده.

                                                                                  خیلی بده.  • مرتضی معادی